Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online

Dự Ngôn Online (Yuyan) là tựa game MMORPG 2.5D mang đề tài tiên hiệp do công ty Storm Entertainment (Trung Quốc) phát triển và công ty FPT Online sẽ phát hành tại Việt Nam. Dưới đây là một số tranh nguyên họa (concept art) khá đặc sắc của Dự Ngôn Online mà tôi tình cờ tìm thấy trong một lần lang thang trên mạng. Xứ sở Game Online xin được đăng tải lại để các bạn game thủ cùng thưởng thức và bình luận.

Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 1
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 2
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 3
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 4
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 5
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 6
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 7
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 8
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 9
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 10
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 11
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 12
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 13
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 14
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 15
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 16
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 17
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 18
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 19
Tranh nguyên họa đặc sắc của Dự Ngôn Online 20

Ảnh: Duowan, Yuyan

Hàn Thiên Hải

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: