Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh

Vào ngày 22/09 vừa qua, Perfect World đã thực hiện một cuộc cách tân lớn cho Tru Tiên bằng việc nâng cấp lên phiên bản mới Tru Tiên 2 với nhiều thay đổi lớn về các tính năng trong game như: bổ sung các chủng tộc mới, chiến trường mới, map mới, … Tuy nhiên điểm nhấn chính của Tru Tiên chính là hệ thống hình ảnh sử dụng công nghệ Angelica Engine tiên tiến do chính Perfect World tự phát triển. Dưới đây là một số hình ảnh screenshot mới nhất về Tru Tiên 2 với những bức ảnh hoàn mỹ đến từng pixel.

Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 1
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 2
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 3
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 4
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 5
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 6
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 7
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 8
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 9
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 10
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 11
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 12
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 13
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 14
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 15
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 16
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 17
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 18
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 19
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 20
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 21
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 22
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 23
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 24
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 25
Tru Tiên 2: Hoàn mỹ đến từng bức ảnh 26

Hàn Thiên Hải

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments
Hàn Thiên Hải

123

Comments are closed.