Truyện tranh Dota 2: Tòa thành cuối cùng

Sau một thời gian dài chờ đợi, cuối cùng cộng đồng Dota 2 cũng được thưởng thức bộ truyện tranh về Axe do Valve thực hiện. Vào ngày 17/11/2015 vừa qua, Valve đã công bố bộ truyện tranh về Dota 2 mang tên The Last Castle (Tòa thành cuối cùng) kể về cuộc chiến của Axe tại Valhessi.

Dưới đây là bản dịch tiếng Việt được thực hiện bởi Numbuh1 từ fanpage Dota 2 Quotes. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Axe Comic
Axe Comic
Axe Comic
Axe Comic
Axe Comic
Axe Comic
Axe Comic
Axe Comic
Axe Comic
Axe Comic
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)
The Last Castle (Tòa thành cuối cùng)

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: