TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung

Theo các thông báo mới nhất từ TTV Online, nhà phát hành này chuẩn bị trình làng webgame mới mang tên Đại Náo Thiên Cung trong dịp hè năm nay. Theo giới thiệu, Đại Náo Thiên Cung thuộc thể loại MMORPG 2,5D do công ty Mokylin phát triển. Tham gia vào Đại Náo Thiên Cung, người chơi sẽ được lựa chọn để hóa thân thành một trong bốn lớp nhân vật là Linh Hầu, Ngưu Ma Vương, La Sát và Hồ Ly.

Dưới đây là một số hình ảnh Việt hóa của Đại Náo Thiên Cung do TTV Online cung cấp:

TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 1
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 2
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 3
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 4
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 5
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 6
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 7
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 8
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 9
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 10
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 11
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 12
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 13
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 14
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 15
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 16
TTV Online hé lộ webgame mới Đại Náo Thiên Cung 17

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: