VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí

Chiêm ngưỡng các coser nhí biểu diễn cosplay chắc các bạn cũng thấy nhiều rồi. Tuy nhiên, có thể chắc chắn một điều rằng rất nhiều trong số chúng ta chưa từng được chiêm ngưỡng những bức ảnh đáng yêu của bé trai này. Vâng, xin giới thiệu với các bạn bộ ảnh cosplay về phái Tàng Kiếm Sơn Trang trong game VLTK 3 do bé Trần Tiểu Trư biểu diễn.

VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí 1
VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí 2
VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí 3
VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí 4
VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí 5
VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí 6
VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí 7
VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí 8
VLTK 3: Vẻ đẹp đáng yêu của coser nhí 9

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: