VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích

Ngày 21/03/2014 vừa qua, VTC Game đã cho trình làng trang giới thiệu về phiên bản Đại Đấu Trường của Đột Kích với mã số 1147. Điểm nhấn của phiên bản 1147 chính là sự xuất hiện của hai bản đồ thi đấu mới và hàng loạt súng mới.

Hai bản đồ mới sẽ có mặt trong phiên bản 1147 là Kho Hàng cho chế độ Đặt Bom và Trại Huấn Luyện cho chế độ Đấu Đội. Danh sách các súng mới sẽ xuất hiện trong phiên bản Đại Đấu Trường là Cheytac M200, DE Grandation, RPK Grandation, VEPR, Pindad SS2, Armsel Striker và American 180.

Bản đồ thi đấu mới: Trại Huấn Luyện

VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 1
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 2
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 3
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 4
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 5
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 6
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 7
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 8
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 9

Bản đồ thi đấu mới: Kho Hàng

VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 10
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 11
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 12
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 13
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 14
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 15
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 16
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 17
VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 18

Danh sách các loại vũ khí mới

VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 19

VEPR


VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 20

American 180


VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 21

Cheytac M200


VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 22

Pindad SS2


VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 23

DE Grandation


VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 24

RPK Grandation


VTC Game hé lộ về bản cập nhật 1147 của Đột Kích 25

Armsel Striker

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: