Webzen công bố báo cáo tài chính năm 2013

Ngày 14/02/2014 vừa qua, Webzen đã công bố báo cái tài chính của công ty này trong năm 2013 vừa qua. Theo đó, doanh thu từ mảng trò chơi trực tuyến của hãng này trong năm 2013 là 72.009 triệu won (tăng 27% so với năm 2012). Mặc dù doanh thu của MU Online trong năm 2013 đã giảm so với năm ngoái nhưng trò chơi trực tuyến này vẫn đóng góp tới 18,45% trong tổng doanh thu mà mảng trò chơi trực tuyến mang lại cho Webzen.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: