Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011

Cùng với Hwang Mi Hee, Yook Ji Hye là một trong những showgirl thuộc gian hàng của hãng Sega (Nhật Bản) tham dự hội chợ Gstar 2011 vừa được tổ chức tại Busan, Hàn Quốc. Mặc dù không có nổi tiếng nhưng Yook Ji Hye lại rất tự tin “khoe sắc” và tỏ vẻ xì tin không kém đàn chị Hwang Mi Hee.

Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 1
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 2
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 3
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 4
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 5
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 6
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 7
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 8
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 9
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 10
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 11
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 12
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 13
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 14
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 15
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 16
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 17
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 18
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 19
Yook Ji Hye: Showgirl gợi cảm của Sega tại Gstar 2011 20

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: