PBE 7/5: Ảnh nền Star Guardian Lux

Theo các thông tin mới cập nhật, ảnh nền của trang phục Star Guardian Lux đã được Riot Games đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE vào ngày 07/05/2015 (theo giờ Thái Bình Dương). Đồng thời, ảnh nền của các trang phục lấy cảm hứng từ bài Tây đã được sửa lỗi hiển thị trong phần thông tin tướng và trang phục.

Ảnh nền Star Guardian Lux

Ảnh nền Star Guardian Lux

Ảnh nền Star Guardian Lux

150508_gamelandvn_pbe03

150508_gamelandvn_pbe04

150508_gamelandvn_pbe05

150508_gamelandvn_pbe06

Ảnh nền của các trang phục lấy cảm hứng từ bài Tây

150508_gamelandvn_pbe07

150508_gamelandvn_pbe08

150508_gamelandvn_pbe09

150508_gamelandvn_pbe10

150508_gamelandvn_pbe11

Cân bằng tướng

Tristana

Thời gian thi triển Bọc Thuốc Súng (E) giảm xuống bằng tốc độ tấn công.

150508_gamelandvn_pbe12

Tổng hợp các thử nghiệm về phiên bản 5.9 trong PBE

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: