Annie một đấu năm và bảo vệ trụ thành công

Sau khi tiêu diệt bốn thành viên của đội tím, cả năm thành viên đội xanh tràn lên định hạ trụ thứ ba đường giữa nhưng đã thất bại do bị Annie và Tibbers ngăn cản.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: