Kalen

Cửu Âm Chân Kinh Web mở cửa thử nghiệm 1
Vào sáng ngày 12/12/2015, bên cạnh việc mở cửa thử nghiệm phiên bản Alpha Test giới hạn trong ba ngày (từ ngày 12/12 đến ngày 14/12/2015), VTC Mobile còn tổ chức giới thiệu Cửu Âm Chân Kinh Web với giới truyền thông tại TP.Hồ Chí Minh.