Azir lấy 1 chấp 3 và có được Triple Kill

Bị Blitcrank, Quinn và Vayne đánh hội đồng nhưng Azir vẫn có được Triple Kill nhờ sự hỗ trợ của trụ.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: