Phái Huyết Tộc

“Mọi sự sống đều có quyền bình đẳng. Hết lần này đến lần khác, chúng ta đã nhìn thấy các đế chế lần lượt tha hóa, tại sao chúng ta phải cam chịu trước những kẻ chỉ biết đến lợi ích của mình?”

– Thủ lĩnh Phái Huyết Tộc – Sansu

Phái Huyết Tộc trong Blade & Soul