Phái Thiên Thanh

“Ngươi muốn thế giới này sẽ phát triển đến tột đỉnh? Vậy thì chắc chắn người phải ghi nhớ giá trị của đẳng cấp, sự đoàn kết và phẩm giá”

– Thủ lĩnh Phái Thiên Thanh – Hansu

Phái Thiên Thanh trong Blade & Soul