C9 vs SSB: Cuộc chiến giữa Corki và Nami

Trong một pha giao tranh tại hang rồng, cả Cloud 9 lẫn Samsung Blue đều còn 1 người nhưng Cloud 9 mới là đội chiến thắng do thành viên còn sống là Corki trong khi Samsung Blue chỉ còn lại Nami.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: