LMHT: Cận cảnh Janna, Jinx và Poppy Vệ Binh Tinh Tú

Bên cạnh tướng mới Ivern và trang phục Ivern Vua Kẹo, bản cập nhật sáng ngày 21/09/2016 (theo giờ Việt Nam) trong máy chủ thử nghiệm PBE còn có sự xuất hiện của ba trang phục Vệ Binh Tinh Tú mới, gồm: Janna Vệ Binh Tinh Tú, Jinx Vệ Binh Tinh Tú và Poppy Vệ Binh Tinh Tú. Lulu Vệ Binh Tinh Tú đã được mở nhưng Lulu đang gặp lỗi nên GameLandVN chưa có video và hình ảnh cận cảnh về trang phục này.

Ngoài các trang phục Vệ Binh Tinh Tú mới, Riot Games còn bổ sung thêm mẫu mắt mới Vệ Binh Tinh Tú nhân dịp nhóm trang phục Vệ Binh Tinh Tú có đủ 5 thành viên. Đồng thời, Lux Vệ Binh Tinh Tú còn được chỉnh sửa nhẹ về mặt hình ảnh và động tác chuyển động khi có hiệu ứng Vệ Quân cho thống nhất với các trang phục Vệ Binh Tinh Tú mới.

JANNA VỆ BINH TINH TÚ

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

Janna Vệ Binh Tinh Tú

JINX VỆ BINH TINH TÚ

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

160921_gamelandvn_pbe07

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

Jinx Vệ Binh Tinh Tú

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: