Cận cảnh tướng mới Rek’Sai trong PBE

Vào chiều ngày 19/11/2014 (theo giờ Thái Bình Dương), Riot Games đã đưa vào máy chủ thử nghiệm vị tướng mới nhất trong Liên Minh Huyền Thoại mang tên Rek’Sai. Rek’Sai là tướng đến từ hư không và có khả năng trốn thoát bằng bộ kĩ năng cho phép đào hang và chạy trốn toàn bản đồ. Đi kèm với Rek’Sai là bộ trang phục Eternum Rek’Sai (Rek’Sai Bất Diệt) với phong cách thiết kế tương tự như Nocturne Bất Diệt.

Rek’Sai

141126_gamelandvn_reksai01

141126_gamelandvn_reksai02

141126_gamelandvn_reksai03

141126_gamelandvn_reksai04

141126_gamelandvn_reksai05

141126_gamelandvn_reksai06

141126_gamelandvn_reksai07

141126_gamelandvn_reksai08

141126_gamelandvn_reksai09

141126_gamelandvn_reksai10

141126_gamelandvn_reksai11

141126_gamelandvn_reksai12

141126_gamelandvn_reksai13

Rek’Sai Bất Diệt (Eternum Rek’Sai)

141126_gamelandvn_reksai21

141126_gamelandvn_reksai22

141126_gamelandvn_reksai23

141126_gamelandvn_reksai24

141126_gamelandvn_reksai25

141126_gamelandvn_reksai26

141126_gamelandvn_reksai27

141126_gamelandvn_reksai28

141126_gamelandvn_reksai29

141126_gamelandvn_reksai30

141126_gamelandvn_reksai31

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: