ChinaJoy 2011: Battlefield Online biểu dương lực lượng

Battlefield Online là MMOFPS do EA và Neowiz Games sản xuất, ChangYou là đơn vị vận hành trò chơi này tại thị trường Trung Quốc. Và tại ChinaJoy 2011, ChangYou đã biểu dương lực lượng của Battlefield Online bằng cách cho diễu hành cosplay xung quanh khu vực diễn ra hội chợ.

ChinaJoy 2011: Battlefield Online biểu dương lực lượng 1
ChinaJoy 2011: Battlefield Online biểu dương lực lượng 2
ChinaJoy 2011: Battlefield Online biểu dương lực lượng 3
ChinaJoy 2011: Battlefield Online biểu dương lực lượng 4
ChinaJoy 2011: Battlefield Online biểu dương lực lượng 5
ChinaJoy 2011: Battlefield Online biểu dương lực lượng 6
ChinaJoy 2011: Battlefield Online biểu dương lực lượng 7

Ảnh: Duowan

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: