ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1)

ChinaJoy 2011 đã kết thúc nhưng dư âm của nó chắc nhiều người vẫn chưa thể quên. Dưới đây là một số hình ảnh về các cặp đôi showgirl đáng yêu trong kỳ hội chợ ChinaJoy tại Thượng Hải vừa diễn ra từ 28/07 – 31/07/2011. Ảnh lấy trên 163.com.

ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 1
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 2
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 3
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 4
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 5
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 6
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 7
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 8
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 9
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 10
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 11
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 12
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 13
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 14
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 15
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 16
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 17
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 18
ChinaJoy 2011: Những cặp đôi showgirl đáng yêu (1) 19

Ảnh: 163

GAMELANDVN.COM

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT:

 
Comments

thich em thỏ trắng bên trái ~~

Comments are closed.