PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa tiến hành chỉnh sửa ảnh nền của Riven Giả Lập (Arcade Riven) và Blitzcrank Trùm Chiến Đấu (Battle Boss Blitzcrank) vào chiều ngày 10/08/2015 (theo giờ Thái Bình Dương – tức sáng ngày 11/08/2015 theo giờ Việt Nam). Ngoài ra, Riot Games còn tiến hành chỉnh cân bằng cho Garen, Mordekaiser, Skarner, Elise, Fiora, Teemo và Nhiễu Trượng Ohmwrecker.

Chỉnh sửa ảnh nền

Ảnh nền của Riven Giả Lập (Arcade Riven) và Blitzcrank Trùm Chiến Đấu (Battle Boss Blitzcrank) giờ được bổ sung thêm bảng thông tin VS (Riven Giả Lập + Miss Fortune Giả Lập + Sona Giả Lập + Hecarim Giả Lập đối đầu với Veigar Trùm Cuối + Blitzcrank Trùm Chiến Đấu).

Riven Giả Lập
Riven Giả Lập

Cân bằng tướng

Garen

Chỉnh sửa lại từ ngữ của phần chú thích kĩ năng Đòn Quyết Định (Q), sát thương không đổi.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 1

Mordekaiser

Sát thương cú đánh đầu tiên khi kích hoạt Chùy Bay (Q) tăng lên 4/8/12/16/20 từ 3/6/9/12/15.

Tỉ lệ sát thương vật lí của Chùy Bay (Q) tăng lên 0,25/0,2625/0,275/0,2875/0,3 từ 0,23.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 2

Skarner

Tháp Tinh Thể giữa bãi bùa đỏ và bãi quái đá cổ đại được chuyển vị trí sang giữa bãi bùa đỏ và bãi chim biến dị.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 3
PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 4

Elise

Hủy bỏ các thay đổi của kĩ năng Phun Độc (Q) trong các bản thử nghiệm trước đây.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 5

Fiora

Máu theo cấp tăng lên 92 từ 80.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 6

Sát thương theo cấp tăng lên 3,3 từ 2,5.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 7

Năng lượng tiêu hao của Lao Tới (Q) giảm xuống 20/25/30/35/40 từ 25/30/35/40/45.

Thời gian hồi chiêu của Lao Tới (Q) giảm xuống 16/14/12/10/8 giây từ 18/16/14/12/10 giây.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 8

Thời gian hồi chiêu của Phản Đòn (W) giảm xuống 19/18/17/16/15 giây từ 21/19,5/18/16,5/15 giây.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 9

Teemo

Năng lượng tiêu hao của Bẫy Độc Noxus (R) giảm xuống 70/85/100 từ 75/100/125.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 10

Cân bằng trang bị

Nhiễu Trượng Ohmwrecker

Hồi máu cơ bản tăng lên 150% từ 100%.

PBE 10/8: Chỉnh sửa ảnh nền Riven Giả Lập 11

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: