COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac

Theo các thông báo mới nhất từ Aspyr Media cho hay, phiên bản đầy đủ của Call of Duty: Modern Warfare 2 và Call of Duty: Modern Warfare 3 dành cho máy Mac đã sẵn sàng. Người chơi có thể tải game và các bản cập nhật đã ra mắt thông qua Steam, GameAgent và một số cửa hàng trực tuyến khác.

Call of Duty: Modern Warfare 2 hiện đang được bán với giá 19,99 đô la Mỹ (khoảng 422.000 đồng). Call of Duty: Modern Warfare 3 hiện đang được bán với giá 39,99 đô la Mỹ (khoảng 845.000 đồng). Ngoài ra, người chơi còn có thể mua thêm 2 bản cập nhật cho Call of Duty: Modern Warfare 2 và 4 bản cập nhật cho Call of Duty: Modern Warfare 3 với giá 14,99 đô la Mỹ (khoảng 317.000 đồng) mỗi bản.

Một số hình ảnh của Call of Duty: Modern Warfare 2:

COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 1
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 2
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 3
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 4
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 5
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 6
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 7
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 8

Một số hình ảnh của Call of Duty: Modern Warfare 3:

COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 9
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 10
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 11
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 12
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 13
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 14
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 15
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 16
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 17
COD: Modern Warfare 2 và 3 đã hỗ trợ máy Mac 18

Lược dịch từ polygon.com

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: