Bookgrinder

Bookgrinder

Bookgrinder là một cây bút có nhiều kinh nghiệm hoạt động trong mảng tin tức game. Trước khi cộng tác cho GameLandVN, anh từng cộng tác với những trang tin hàng đầu trong mảng tin tức game tại Việt Nam.

Page 1 of 103 1 2 103