Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict

Tham gia hội chợ Gstar 2011 năm nay có rất nhiều tựa game mang đề tài chiến tranh. Chính vì vậy, tạo hình cho các người mẫu đứng tại các gian hàng này là những bộ quân phục khá “hầm hố”. Dưới đây là những bộ cosplay điển hình cho trường phái trên của World of Tanks và Metro Conflict do các người mẫu Jung Se On, Bang Eun Young và Park Si Hyun thể hiện.

Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 1
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 2
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 3
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 4
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 5
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 6
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 7
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 8
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 9
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 10
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 11
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 12
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 13
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 14
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 15
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 16
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 17
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 18
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 19
Cosplay “hầm hố” của World of Tanks và Metro Conflict 20

Ảnh: Sean Ho, Ockhea

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: