Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3)

Tiếp nối phần 1phần 2 của chương trình tham quan hội chợ E3 2010, hôm nay Xứ sở Game Online tiếp tục cùng các bạn game thủ tham quan ngày thứ 3 của hội chợ này (17/06/2010). Người dẫn đường cho chúng ta lần này là các người mẫu xinh đẹp đến từ các gian hàng tại E3 2010.

Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 1
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 2
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 3
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 4
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 5
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 6
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 7
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 8
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 9
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 10
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 11
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 12
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 13
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 14
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 15
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 16
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 17
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 18
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 19
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 20
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 21
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 22
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 23
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 24
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 25
Dạo bước E3 2010 cùng các bóng hồng xinh đẹp (3) 26

Ảnh: BigDownload Blog

GAMELAND.VN

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: