Đồng đội làm nhưng Graves hưởng

Lissandra phải lên bảng đếm số trong khi Graves chỉ cần một combo Đạn Ghém (Q) và Đạn Nổ Thần Công (R) là có được Quadra Kill rất nhẹ nhàng.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: