Đừng tưởng thoát khỏi Blitcrank của MadLife

Zilean bám vào lồng đèn của Thresh định chạy trốn nhưng một pha sử dụng Bàn Tay Hỏa Tiễn chuẩn xác của Blitcrank trong tay MadLife đã cắt đứt mọi hi vọng của Giám Hộ Thời Gian.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: