Emobi Games

Tổng hợp tin tức, hình ảnh, video về các trò chơi trực tuyến và dịch vụ của công ty Emobi Games.

Emobi Games đổi tên thành Hiker Games 1
Kể từ ngày 08/10/2015, Công ty Cổ phần Trò chơi Emobi (Emobi Games) sẽ chính thức đổi tên thành Công ty Cổ phần Trò chơi Hiker (Hiker Games). Sự kiện quan trọng này khởi đầu cho một chặng đường phát triển mới của Hiker Games.