Faker ám sát đối thủ bằng LeBlanc rất ảo diệu

LeBlanc của Faker ám sát Ezreal chỉ trong vài nốt nhạc và chạy thoát vô cùng đơn giản với Biến Ảnh.

GAMELANDVN.COM


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: