Hearthstone: 132 lá bài mới của The Grand Tournament

The Grand Tournament là bản mở rộng thứ hai của Hearthstone và được Blizzard Entertainment lên lịch ra mắt trong tháng Tám này. Theo các thông tin mà Blizzard Entertainment công bố thì The Grand Tournament sẽ có sự xuất hiện của 132 lá bài mới.

Và dưới đây là 132 lá bài mới sẽ xuất hiện trong phiên bản The Grand Tournament trong tháng Tám này. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!


Bài trung lập (Neutral Cards)
The Grand Tournament

The Grand Tournament

The Grand Tournament

The Grand Tournament

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


Druid
Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


Hunter
Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


Mage
Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


Paladin
Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


Priest
Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


Rogue
Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


Shaman
Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


Warlock
Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


Warrior
Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards

Hearthstone new cards


TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: