Heroes of the Storm: Kĩ năng của Lt. Morales

Như các bạn cũng đã biết, Blizzard Entertainment vừa công bố một video giới thiệu về các tướng và trang phục mới đang trong giai đoạn phát triển. Thông tin đáng chú ý nhất của video này là sự xuất hiện của hai tướng mới đến từ thế giới StarCraft: Lt. Morales và Artanis.

Mới đây, trang GameSpot đã công bố bộ kĩ năng của Lt. Morales trong Heroes of the Storm. Mời các bạn cùng theo dõi nhé!

Heroes of the Storm - Lt. Morales

Caduceus Reactor (Nội tại – Trait): Sau bốn giây không phải chịu sát thương, Lt. Morales được hồi lại 3% lượng máu tối đa mỗi giây.

Healing Beam (Q): Hồi máu liên tục cho một tướng đồng minh trong mỗi nửa giây miễn là tướng đó phải ở gần Lt. Morales. Bạn có thể nhấn Q để chọn mục tiêu khác hoặc hủy bỏ kĩ năng này bằng cách kích hoạt nội tại (nhấn phím D). Kĩ năng này không có thời gian hồi chiêu.

Safeguard (W): Giảm sát thương nhận vào cho mục tiêu đồng minh trong vòng 3 giây.

Displacement Grenade (E): Ném ra một quả lựu đạn, lựu đạn sẽ phát nổ sau khi chạm phải kẻ địch đầu tiên. Lựu đạn nổ sẽ gây sát thương và đẩy lùi kẻ địch về phía sau.

Medivac Dropship (R): Chọn một địa điểm trên bản đồ, sau đó gọi ra một con tàu vận chuyển. Các tướng đồng minh có thể lên tàu cùng với Lt. Morales. Sau 4 giây thì tàu sẽ di chuyển tới địa điểm đã chọn từ trước.

Stim Drone (R): Chọn một tướng đồng minh, tăng 75% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển trong 10 giây.

Chi tiết về bộ kĩ năng của Lt. Morales trong Heroes of the Storm. Các thông tin này được tổng hợp từ trang HeroesNexus.

Kĩ năng cơ bản

[D] Caduceus Reactor: Hồi lại 3,12% lượng máu tối đa mỗi giây sau khi không phải chịu sát thương trong 4 giây.

[Q] Healing Beam: Thời gian hồi chiêu: 0,5 giây. Hồi cho một đồng minh 420 (40+20 theo cấp) máu mỗi giây miễn là tướng đó nằm trong phạm vi hồi máu. Tái kích hoạt để chuyển mục tiêu hoặc kích hoạt nội tại (trait) để hủy bỏ kết nối.

[Q] Redirect Healing Beam: Thời gian hồi chiêu: 0,5 giây. Chuyển Healing Beam sang mục tiêu khác. Sử dụng lên bản thân để hủy bỏ kết nối.

[W] Safeguard: Tiêu hao: 60 năng lượng. Thời gian hồi chiêu: 15 giây. Tăng khả năng chịu đựng cho tướng đồng minh, giảm lượng sát thương nhận vào đi 25% trong 3 giây.

[E] Displacement Grenade: Tiêu hao: 50 năng lượng. Thời gian hồi chiêu: 12 giây. Ném ra một quả lựu đạn, phát nổ khi chạm phải kẻ địch đầu tiên, gây 460 (80+20 theo cấp) sát thương, hất chúng về phía sau.

[R] Medivac Dropship: Tiêu hao: 60 năng lượng. Thời gian hồi chiêu: 50 giây. Chọn một địa điểm cho tàu vận chuyển Medivac, chờ khoảng 10,5 giây trước khi tàu dịch chuyển, tướng đồng mình có thể dùng chuột phải để lên tàu Medivac.

[R] Stim Drone: Tiêu hao: 100 năng lượng. Thời gian hồi chiêu: 90 giây. Tăng cho một tướng đồng mình 75% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển trong 10 giây.

Kĩ năng thiên phú (talent)

[1] Feedback Loop: Khi Safeguard kết thúc, hồi lại 45 năng lượng.

[1] Prolonged Safeguard: Tăng thời gian hiệu lực của Safeguard lên 1 giây.

[1] Trauma Trigger: Bạn nhận được Safeguard một cách tự động nếu bạn nhận sát thương khi dưới 50% máu. Hiệu ứng này có thời gian hồi là 20 giây.

[4] Advanced Block: Định kỳ giảm sát thương nhận vào từ đòn đánh thường của tướng địch đi 50%. Có thể cộng dồn tối đa 3 lần.

[4] Bioshield: Nếu mục tiêu của bạn còn đầy máu, họ sẽ nhận được một lá chắn hấp thụ 170 (27,5 + 7,5 theo cấp) sát thương, cộng dồn tối đa 5 lần.

[4] Infused Grenade: Hồi lại lượng năng lượng tiêu hao của Displacement Grenade nếu bạn sử dụng trúng tướng địch.

[4] Upgraded Ballistics: Lựu đạn từ Displacement Grenade bay nhanh hơn 50% và kẻ địch sẽ phải nhận thêm 33% sát thương.

[7] Clear: Bán kính của Displacement Grenade tăng lên 33% và có khả năng đẩy lùi xa hơn.

[7] Irradiate: Kẻ địch ở gần mục tiêu đang nhận Healing Beam sẽ phải chịu 50 (21,5 + 1,5 theo cấp) sát thương mỗi giây.

[10] Medivac Dropship: Thời gian hồi chiêu: 50 giây. Chọn một địa điểm cho tàu vận chuyển Medivac, chờ khoảng 10,5 giây trước khi tàu dịch chuyển, tướng đồng mình có thể dùng chuột phải để lên tàu Medivac.

[10] Stim Drone: Thời gian hồi chiêu: 90 giây. Tăng cho một tướng đồng minh 75% tốc độ tấn công và 25% tốc độ di chuyển trong 10 giây.

[13] Couples Therapy: Trong khi đang kết nối sử dụng Healing Beam, bạn được hồi lại một lượng máu bằng 25% lượng máu hồi cho đồng minh với chi phí là 4 năng lượng mỗi giây.

[13] Intensive Care: Khi sử dụng Healing Beam lên một mục tiêu trong 3 giây, số máu hồi tăng thêm 25% và năng lượng tiêu hao tăng thêm 4.

[13] Preventative Care: Đòn đánh thường lên mục tiêu hồi máu từ Healing Beam của bạn sẽ giảm tốc độ tấn công của người đánh đi 25% trong 2,5 giây.

[16] Inoculation: Tăng khả năng chịu sát thương cho mục tiêu nhận Safeguard lên 50% trong 1,5 giây đầu tiên.

[16] Second Opinion: Giảm thời gian hồi chiêu của Displacement Grenade đi 2 giây và giữ lại điểm cộng dồn thứ hai.

[16] Shield Sequencer: Sau khi sử dụng Safeguard, bạn có thể sử dụng lại kĩ năng này lần thứ hai trong 3 giây mà không tiêu hao năng lượng.

[16] System Shock: Displacement Grenade làm chậm tất cả kẻ địch đi 50% trong 4 giây. Khả năng làm chậm sẽ bị giảm dần.

[20] Caduceus Reactor 2.0: Khi Caduceus Reactor đang kích hoạt, bạn được hồi lại 8 năng lượng trong 1 giây và nhận được 1 lá chắn hấp thụ 210 (58+8 theo cấp) sát thương, có thể cộng dồn tối đa 5 lần.

[20] Medbay: Medivac hồi máu cho tất cả tướng đồng minh ở gần và những người có mặt trên tàu 300 (110+10 theo cấp) máu mỗi giây.

[20] Transfusion: Tăng thời gian hiệu lực của Stim Drone lên 2 giây. Bạn cũng nhận được hiệu ứng của Stim Drone khi sử dụng lên một tướng đồng minh.

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: