PBE 13/8: Hoàn thiện Blitzcrank Trùm Chiến Đấu

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa có một số chỉnh sửa nhỏ về màu sắc cho trang phục Blitzcrank Trùm Chiến Đấu vào ngày 13/08/2015 (14/08/2015 theo giờ Việt Nam). Ngoài ra, Riot Games còn tiến hành cân bằng lại kĩ năng Đòn Quyết Định (Q) của Garen.

Chỉnh sửa Blitzcrank Trùm Chiến Đấu

Blitzcrank Trùm Chiến Đấu (Battle Boss Blitzcrank) có một số chỉnh sửa nhỏ về màu sắc ở vai và cánh tay.

PBE 13/8: Hoàn thiện Blitzcrank Trùm Chiến Đấu 1
PBE 13/8: Hoàn thiện Blitzcrank Trùm Chiến Đấu 2
PBE 13/8: Hoàn thiện Blitzcrank Trùm Chiến Đấu 3
PBE 13/8: Hoàn thiện Blitzcrank Trùm Chiến Đấu 4
PBE 13/8: Hoàn thiện Blitzcrank Trùm Chiến Đấu 5

Cân bằng Garen

Thời gian tăng tốc độ di chuyển của Đòn Quyết Định (Q) giảm xuống 1,5/2/2,5/3/3,5 giây từ 1,5/2,25/3,75/4,5 giây.

PBE 13/8: Hoàn thiện Blitzcrank Trùm Chiến Đấu 6

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: