HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014

Theo các thông tin mới cập nhật, vị tướng thứ 29 trong Heroes of the Storm mang tên Chen Stormstout đã được Blizzard Entertainment hé lộ trong cuộc họp báo do hãng này tổ chức tại ChinaJoy 2014. Bộ kĩ năng của Chen Stormstout gồm có Flying Kick (Q), Keg Smash (W), Breath of Fire (E), Wandering Keg (R1) và Storm, Earth, Fire (R2).

HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014 1
HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014 2
HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014 3
HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014 4
HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014 5
HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014 6
HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014 7
HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014 8
HOTS: Blizzard hé lộ tướng mới tại ChinaJoy 2014 9

Hình ảnh và video tổng hợp từ a.163.com

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: