Kết quả chia bảng và lịch thi đấu GPL Mùa Xuân 2014

Theo các thông tin mà GameLandVN mới nhận được, giải đấu GPL Mùa Xuân 2014 sẽ bắt đầu vào 17h00 ngày 12/02/2014 tới đây. Trận khai mạc GPL Mùa Xuân 2014 sẽ là cuộc đối đầu giữa hai đội tuyển hàng đầu Đài Loan là Azubu Taipei Snipers và ahq e-Sports club.

Kết quả chia bảng và lịch thi đấu GPL Mùa Xuân 2014 1

Tại GPL Mùa Xuân 2014, Việt Nam có ba đội tuyển tham gia là Saigon Jokers, Saigon Fantastic Five và Neolution E-sports Full Louis. Saigon Jokers nằm trong bảng A cùng với ahq s-Sports club, Azubu Taipei Snipers, Imperium Pro Team, Insidious Gaming Exile và Bangkok Titans.

Hai đội Saigon Fantastic Five và Neolution E-sports Full Louis nằm chung bảng B với Azubu Taipei Assasins, yoe FlashWolves, Tt eSports Manila Eagles và Singapore Sentinels.

Đánh giá về vòng bảng của GPL Mùa Xuân 2014, Hoàng Luân, bình luận viên của VETV cho hay: “Cửa vào tứ kết của Saigon Jokers có vẻ sáng, còn Saigon Fantastic Five và Neolution E-sports Full Louis phải cạnh tranh khá là khốc liệt”.

Bảng A

 • ahq s-Sports club
 • Azubu Taipei Snipers
 • Imperium Pro Team
 • Insidious Gaming Exile
 • Bangkok Titans
 • Saigon Jokers

Bảng B

 • Azubu Taipei Assasins
 • yoe FlashWolves
 • Tt eSports Manila Eagles
 • Singapore Sentinels
 • Saigon Fantastic Five
 • Neolution E-sports Full Louis

Tuần 1

Ngày 12/02/2014

 • 17h00: Azubu Taipei Snipers vs ahq e-Sports club
 • 18h00: Saigon Jokers vs Bangkok Titans
 • 19h00: yoe FlashWolves vs Azubu Taipei Assasins
 • 20h00: Singapore Sentinels vs Neolution E-sports Full Louis

Ngày 13/02/2014

 • 17h00: Imperium Pro Team vs Insidious Gaming Exile
 • 18h00: Saigon Jokers vs Imperium Pro Team
 • 19h00: Saigon Fantastic Five vs Tt eSports Manila Eagles
 • 20h00: Singapore Sentinels vs Saigon Fantastic Five

Ngày 14/02/2014

 • 17h00: Bangkok Titans vs ahq E-sports Club
 • 18h00: Azubu Taipei Snipers vs Insidious Gaming Exile
 • 19h00: Neolution E-sports Full Louis vs Azubu Taipei Assasins
 • 20h00: yoe FlashWolves vs Tt eSports Manila Eagles

Tuần 2

Ngày 19/02/2014

 • 17h00: Bangkok Titans vs Imperium Pro Team
 • 18h00: Azubu Taipei Snipers vs Saigon Jokers
 • 19h00: Neolution E-sports Full Louis vs Saigon Fantastic Five
 • 20h00: yoe FlashWolves vs Singapore Sentinels

Ngày 20/2/2014

 • 17h00: ahq e-Sports club vs Insidious Gaming Exile
 • 18h00: Imperium Pro Team vs ahq E-sports Club
 • 19h00: Azubu Taipei Assasins vs Tt eSports Manila Eagles
 • 20h00: Saigon Fantastic Five vs Azubu Taipei Assasins

Ngày 21/02/2014

 • 17h00: Insidious Gaming Exile vs Saigon Jokers
 • 18h00: Bangkok Titans vs Azubu Taipei Snipers
 • 19h00: Tt eSports Manila Eagles vs Singapore Sentinels
 • 20h00: Neolution E-sports Full Louis vs yoe FlashWolves

Tuần 3

Ngày 26/02/2014

 • 17h00: Insidious Gaming Exile vs Bangkok Titans
 • 18h00: ahq e-Sports club vs Saigon Jokers
 • 19h00: Tt eSports Manila Eagles vs Neolution E-sports Full Louis
 • 20h00: Azubu Taipei Assasins vs Singapore Sentinels

Ngày 27/02/2014

 • 17h00: Imperium Pro Team vs Azubu Taipei Snipers
 • 18h00: ahq e-Sports club vs Azubu Taipei Snipers
 • 19h00: Saigon Fantastic Five vs yoe FlashWolves
 • 20h00: Azubu Taipei Assasins vs yoe FlashWolves

Ngày 28/02/2014

 • 17h00: Bangkok Titans vs Saigon Jokers
 • 18h00: Insidious Gaming Exile vs Imperium Pro Team
 • 19h00: Neolution E-sports Full Louis vs Singapore Sentinels
 • 20h00: Tt eSports Manila Eagles vs Saigon Fantastic Five

Tuần 4

Ngày 05/03/2014

 • 17h00: Imperium Pro Team vs Saigon Jokers
 • 18h00: ahq e-Sports club vs Bangkok Titans
 • 19h00: Saigon Fantastic Five vs Singapore Sentinels
 • 20h00: Azubu Taipei Assasins vs Neolution E-sports Full Louis

Ngày 06/03/2014

 • 17h00: Insidious Gaming Exile vs Azubu Taipei Assasins
 • 18h00: Imperium Pro Team vs Bangkok Titans
 • 19h00: Tt eSports Manila Eagles vs yoe FlashWolves
 • 20h00: Saigon Fantastic Five vs Neolution E-sports Full Louis

Ngày 07/03/2014

 • 17h00: Saigon Jokers vs Azubu Taipei Snipers
 • 18h00: Insidious Gaming Exile vs ahq E-sports Club
 • 19h00: Singapore Sentinels vs yoe FlashWolves
 • 20h00: Tt eSports Manila Eagles vs Azubu Taipei Assasins

Tuần 5

Ngày 12/03/2014

 • 17h00: ahq e-Sports club vs Imperium Pro Team
 • 18h00: Saigon Jokers vs Insidious Gaming Exile
 • 19h00: Azubu Taipei Assasins vs Saigon Fantastic Five
 • 20h00: Singapore Sentinels vs Tt eSports Manila Eagles

Ngày 13/03/2014

 • 17h00: Azubu Taipei Snipers vs Bangkok Titans
 • 18h00: Bangkok Titans vs Insidious Gaming Exile
 • 19h00: yoe FlashWolves vs Neolution E-sports Full Louis
 • 20h00: Neolution E-sports Full Louis vs Tt eSports Manila Eagles

Ngày 14/03/2014

 • 17h00: Saigon Jokers vs ahq E-sports Club
 • 18h00: Azubu Taipei Snipers vs Imperium Pro Team
 • 19h00: Singapore Sentinels vs Azubu Taipei Assasins
 • 20h00: yoe FlashWolves vs Saigon Fantastic Five

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: