Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20

Phiên bản mới nhất của Liên Minh Huyền Thoại mang mã số 8.20 đã được Riot Games và Garena Việt Nam trình làng vào sáng nay (11/10/2018). Điểm nhấn lớn nhất trong phiên bản 8.20 là việc làm lại Ezreal, một trong những vị tướng được yêu thích trong Liên Minh Huyền Thoại. Ngoài ra, Riot Games cũng có một số chỉnh sửa cân bằng nhỏ để chuẩn bị cho giai đoạn tiền mùa giải. Chi tiết về các thay đổi trong phiên bản 8.20, các bạn có thể theo dõi ở bên dưới.

TIÊU ĐIỂM CẬP NHẬT

CÂN BẰNG TƯỚNG

Ezreal

Tổng quan: Ezreal và các trang phục của mình đã được chỉnh sửa lại hình ảnh và âm thanh.

Hình nền Ezreal Mặc Định, Băng Giá, TPA, Thanh Lịch, Át Bích và Giả Lập đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp với thiết kế mới. Hình nền Ezreal Nottingham, Tiền Đạo, Thám Hiểm, và Vũ Khí Tối Thượng thì được làm lại hoàn toàn.

Tiểu sử của Ezreal đã dược cập nhật. Xem chi tiết tại đây.

Ezreal Nottingham

Ezreal Tiền Đạo

Ezreal Thám Hiểm

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng

Ezreal Mặc Định

Ezreal Băng Giá

TPA Ezreal

Ezreal Thanh Lịch

Ezreal Át Bích

Ezreal Giả Lập

Tinh Hoa Tuôn Chảy (W): Làm mới hoàn toàn.

  • Sát thương: 75/120/165/210/255 sát thương phép.
  • Tỉ lệ: 0,6 sức mạnh công kích cộng thêm + 0,7 sức mạnh phép thuật.
  • Tầm sử dụng: 1150 (bằng với tầm của Phát Bắn Thần Bí).
  • Thời gian hồi: 12 giây.
  • Thời gian tồn tại của cầu: 4 giây.
  • Tiêu hao: 50 năng lượng.
  • Năng lượng hồi lại khi kích nổ bằng kĩ năng: 60 cộng với lượng năng lượng của kĩ năng kích nổ Tinh Hoa Tuôn Chảy.
  • Mục tiêu: Tinh Hoa Tuôn Chảy có thể bám vào tướng địch, quái khủng, trụ, nhà lính, và cả nhà chính Nexus.

Phát Bắn Thần Bí (Q): Tỉ lệ sức mạnh phép thuật giảm từ 0,4 sức mạnh phép thuật xuống 0,3 sức mạnh phép thuật.

Dịch Chuyển Cổ Học (E): Tia bắn ra sau khi sử dụng Dịch Chuyển Cổ Học sẽ ưu tiên kẻ địch đang chịu ảnh hưởng bởi Tinh Hoa Tuôn Chảy.

Cung Ánh Sáng (R): Không chỉnh sửa gì về chỉ số cũng như cách hoạt động. Chỉ thay biểu tượng mới!

Pháp Lực Gia Tăng (Nội tại): Không chỉnh sửa gì về chỉ số cũng như cách hoạt động. Chỉ thay biểu tượng mới!


Tương tác ẩn của Ezreal


Ezreal Mặc Định

Ezreal Mặc Định 1

Ezreal Mặc Định 2

Ezreal Mặc Định 3

Ezreal Mặc Định 4

Ezreal Mặc Định 5

Ezreal Nottingham

Ezreal Nottingham 1

Ezreal Nottingham 2

Ezreal Tiền Đạo

Ezreal Tiền Đạo 1

Ezreal Tiền Đạo 2

Ezreal Băng Giá

Ezreal Băng Giá 1

Ezreal Băng Giá 2

Ezreal Thám Hiểm

Ezreal Thám Hiểm 1

Ezreal Thám Hiểm 2

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 1

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 2

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 3

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 4

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 5

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 6

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 7

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 8

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 9

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 10

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 11

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 12

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 13

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 14

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 15

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 16

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 17

Ezreal Vũ Khí Tối Thượng 18


TPA Ezreal

TPA Ezreal 1

TPA Ezreal 2


Ezreal Thanh Lịch

Ezreal Thanh Lịch 1

Ezreal Thanh Lịch 2


Ezreal Át Bích

Ezreal Át Bích 1

Ezreal Át Bích 2


Ezreal Giả Lập

Ezreal Giả Lập 1

Ezreal Giả Lập 2

Ezreal Giả Lập 3

Ezreal Giả Lập 4

Ezreal Giả Lập 5

Ezreal Giả Lập 6

Ezreal Giả Lập 7

Ezreal Giả Lập 8


Ezreal Vệ Binh Tinh Tú

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú 1

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú 2

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú 3

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú 4

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú 5

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú 6

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú 7

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú 8

Ezreal Vệ Binh Tinh Tú 9


SSG Ezreal

SSG Ezreal 1

SSG Ezreal 2

SSG Ezreal 3

SSG Ezreal 4

SSG Ezreal 5

SSG Ezreal 6

SSG Ezreal 7

SSG Ezreal 8

SSG Ezreal 9


Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20 1

Ahri

Phi Hồ (R): Thời gian hồi chiêu tăng từ 110/95/80 giây lên 130/105/80 giây.

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20 1

Evelynn

Quất Roi (E): Sát thương khi cường hóa giảm từ 95/115/135/155/175 xuống 75/100/125/150/175.

Hắc Ám Bùng Nổ (R): Sát thương giảm từ 150/275/400 xuống 125/250/375. Sát thương hạ gục giảm từ 300/550/800 xuống 250/500/750.

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20 1

Graves

Chỉ Số Cơ Bản: Sức mạnh công kích cơ bản giảm từ 66 xuống 63.

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20 1

Jhin

Lời Thì Thầm (Nội tại): Mưa Kiếm không còn kích hoạt ở đòn đánh đầu tiên của Jhin. Nó vẫn sẽ hoạt động với những đòn kế tiếp như bình thường.

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20 1

Nami

Thủy Triều (W): Lượng máu hồi giảm từ 65/95/125/155/185 (+0,3 sức mạnh phép thuật) xuống 60/85/110/135/160 (+0,3 sức mạnh phép thuật) (sát thương lên tướng không đổi).

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20 1

Sion

Chỉ Số Cơ Bản: Tốc độ hồi máu cơ bản giảm từ 9 máu mỗi 5 giây xuống 7.5 máu mỗi 5 giây.

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20 1

NGỌC BỔ TRỢ

Thu Thập Hắc Ám

Sát thương cơ bản giảm từ 40-80 (ở cấp 1-18) xuống 20-60 (ở cấp 1-18).

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20 1

TRANG PHỤC MỚI

Heimerdinger Luyện Rồng

Heimerdinger Luyện Rồng 1

Heimerdinger Luyện Rồng 2

Heimerdinger Luyện Rồng 3

Heimerdinger Luyện Rồng 4

Heimerdinger Luyện Rồng 5

Heimerdinger Luyện Rồng 6

Heimerdinger Luyện Rồng 7

Heimerdinger Luyện Rồng 8

Heimerdinger Luyện Rồng 9

Heimerdinger Luyện Rồng 10

Heimerdinger Luyện Rồng 11

Heimerdinger Luyện Rồng 12

Amumu Hỏa Ngục

Amumu Hỏa Ngục 1

Amumu Hỏa Ngục 2

Amumu Hỏa Ngục 3

Amumu Hỏa Ngục 4

Amumu Hỏa Ngục 5

Amumu Hỏa Ngục 6

Amumu Hỏa Ngục 7

Amumu Hỏa Ngục 8

Amumu Hỏa Ngục 9

Malzahar Công Nghệ

Malzahar Công Nghệ 1

Malzahar Công Nghệ 2

Malzahar Công Nghệ 3

Malzahar Công Nghệ 4

Malzahar Công Nghệ 5

Malzahar Công Nghệ 6

Malzahar Công Nghệ 7

Malzahar Công Nghệ 8

Malzahar Công Nghệ 9

Malzahar Công Nghệ 10

ĐA SẮC MỚI

Tristana Luyện Rồng


Lulu Luyện Rồng


Lulu Luyện Rồng 4
Lulu Luyện Rồng 5

Amumu Hỏa Ngục


Amumu Hỏa Ngục 4
Amumu Hỏa Ngục 5

Liên Minh Huyền Thoại: Chi tiết bản cập nhật 8.20 1
Nguồn tham khảo:

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: