LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE một bản cập nhật nhỏ trong ngày 03/12/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Điểm nhấn của bản cập nhật này là việc mở khóa trang bị mới Zz’Rot Portal (tên cũ là Void Gate) và cập nhật hình nền cho Orianna Mùa Đông Kỳ Diệu.

Hình nền cho Orianna Mùa Đông Kỳ Diệu

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 5

Màn hình đăng nhập đón Giáng sinh

Cân bằng lại hình ảnh của Malzahar

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 7
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 8
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 10
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 11
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 12
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 13

Cập nhật lại hình nền tải trận đấu trong chế độ Legend of the Poro King

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 14

Cân bằng tướng

Kalista: Năng lượng tiêu hao của Giày Vò (E) tăng lên 40 từ 35.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 15

Pantheon: Tốc độ đánh giảm xuống 0,625 từ 0,644.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 16

Mở khóa vật phẩm mới Zz’Rot Portal (tên cũ là Void Gate)

Thời gian hồi kích hoạt giảm xuống 120 giây từ 150 giây. Giảm giá xuống 2.600 vàng từ 2.630 vàng.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 17
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 18
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 19
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 03/12/2014 20

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: