LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 05/08/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games đã tiến hành thử nghiệm một số nội dung mới trong máy chủ thử nghiệm PBE vào chiều ngày 05/08/2014 (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương). Thông tin quan trọng nhất trong bản cập nhật lần này là việc thay đổi chỉ số của Elise, Maokai và Morgana. Ngoài ra, thông tin về sự xuất hiện của ốc sên, thằn lằn và bướm đen trên bản đồ Summoner’s Rift mới cũng khá thú vị.

Thay đổi chỉ số tướng

Elise: Hủy bỏ các thay đổi trong ngày 01/08/2014. Máu cơ bản của nhện con trở lại 80.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 05/08/2014 1

Maokai: Sát thương phép thuật cộng thêm của Bụi Cây Ma Thuật (W) giảm xuống 3% từ 4%. Sát thương gây ra dựa trên % máu tối đa của mục tiêu từ Bụi Cây Ma Thuật (W) giảm xuống 9/10/11/12/13% từ 9/10.5/12/13.5/15%.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 05/08/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 05/08/2014 3

Maokai: Thời gian tồn tại tối đa của cơn lốc ma thuật tạo ra từ Bão Lá Hận Thù (R) giảm xuống 10 giây từ 12 giây. Trong phiên bản 4.13 thì cơn lốc ma thuật tạo ra từ Bão Lá Hận Thù (R) không có thời gian tồn tại tối đa.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 05/08/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 05/08/2014 5

Morgana: Khả năng hấp thụ sát thương phép của Khiên Đen (E) giảm xuống 70/140/210/280/350 từ 95/160/225/290/355.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 05/08/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 05/08/2014 7

Summoner’s Rift có thể sắp có quái rừng mới

Theo một số hình ảnh mà Moobeat của trang Surrenderat20 mới công bố, anh này tìm thấy các hình ảnh về ốc sên, thằn lằn và bướm đen trong thư mục cài đặt Summoner’s Rift mới. Những hình ảnh này chưa được đưa vào game mà mới chỉ xuất hiện trong thư mục cài đặt game nên chúng ta chưa thể đoán được Riot Games sẽ làm gì với ốc sên, thằn lằn và bướm đen.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 05/08/2014 8

Tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: