LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 06/08/2014

Trong bản cập nhật mới đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE trong sáng ngày 06/08/2014 (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương), Riot Games đã tiến hành cập nhật âm thanh cho kĩ năng Công Lý Thịnh Nộ (E) và Biến Về của trang phục Riot Kayle. Đồng thời, Riot Games cũng tiến hành điều chỉnh chỉ số kĩ năng của Elise và Gnar.

Cập nhật âm thanh cho trang phục Riot Kayle

Thay đổi chỉ số tướng

Elise: Tầm sử dụng kĩ năng Phun Độc (Q) trở lại 625 từ 550.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 06/08/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 06/08/2014 2

Gnar: Tốc độ tấn công tăng thêm theo cấp giảm xuống 0,5% từ 1%.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 06/08/2014 3

Gnar: Sát thương cơ bản của Đập Phá (W) giảm xuống 25/45/65/85/105 từ 25/50/75/100/125.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 06/08/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 06/08/2014 5

Gnar: Sát thương cộng thêm của GNAR (R) giảm xuống 20% từ 30%.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 06/08/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 06/08/2014 7

Tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: