LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 07/11/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa điều chỉnh lại hình nền của Graves, cập nhật lại biểu tượng kĩ năng của Maokai và cập nhật hiệu ứng hình ảnh cho Twitch Móc Túi (Pickpocket Twitch) trong máy chủ thử nghiệm PBE. Đây là những thay đổi mới nhất của máy chủ thử nghiệm PBE vào ngày 07/11/2014 (theo giờ Thái Binh Dương). Cũng theo các thông báo của Riot Games thì Maokai phiên bản mới sẽ được đưa vào thử nghiệm trong đầu tuần tới.

Điều chỉnh lại hình nền của Graves

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 07/11/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 07/11/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 07/11/2014 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 07/11/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 07/11/2014 5

Cập nhật lại biểu tượng kĩ năng của Maokai

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 07/11/2014 6

Cập nhật hiệu ứng hình ảnh của Twitch Móc Túi

Video tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: