LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014

Bên cạnh trang phục Morgana Vinh Quang, Riot Games còn đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE một trang phục mới cho Soraka mang tên Reaper Soraka. Đây là trang phục thứ ba dành cho mùa lễ hội Halloween năm nay bên cạnh Ravenborn LeBlanc và Underworld Wukong được trình làng trong phiên bản 4.18. Ngoài hai trang phục mới, Riot Games còn cập nhật hình nền và các biểu tượng đại diện cho Jarvan IV và Rengar. Thay đổi đáng chú ý cuối cùng của bản cập nhật ngày 08/10/2014 trong PBE là thay đổi hiệu ứng hồi máu khi đứng trên bệ đá cổ trong bản đồ Summoner’s Rift mới.

Trang phục mới Reaper Soraka

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 5
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 7
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 8
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 10
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 11
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 12
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 13
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 14

Hình nền mới cho Jarvan IV

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 15
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 16
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 17
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 18
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 19
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 20
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 21
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 22

Hình nền mới cho Rengar

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 23
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 24
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 25
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 26
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 27
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 28
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 29
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 30

Hiệu ứng hồi máu trong Summoner’s Rift mới


LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 08/10/2014 31

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: