LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, những nội dung đầu tiên của phiên bản 4.17 đã được Riot Games đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE vào chiều ngày 09/09/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Điểm nhấn nổi bật nhất của bản cập nhật lần này chính là sự xuất hiện của Viktor và Soraka phiên bản mới. Ngoài ra, bộ trang phục mới Order of the Lotus Karma cũng là thông tin hấp dẫn mà chúng ta không thể không nhắc đến.

Trang phục mới Order of the Lotus Karma

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 5
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 7
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 8
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 10
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 11
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 12
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 13
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 14
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 15
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 16

Kĩ năng mới của Soraka

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 17
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 18
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 19
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 20
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 21
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 22
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 23
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 24
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 25
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 26
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 27
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 28
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 29

Làm lại hình ảnh của Soraka Thánh Nữ

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 30
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 31
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 32
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 33
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 34
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 35
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 36
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 37
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 38
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 39

Cập nhật hình nền mới cho Viktor

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 40
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 41
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 42
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 43

Làm lại hình ảnh của Viktor

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 44
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 45
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 46

Làm lại hình ảnh của Viktor Mẫu Thử

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 47
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 48
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 49

Làm lại hình ảnh của Viktor Người Máy

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 50
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 51
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 09/09/2014 52

Hình ảnh tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: