LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa tiến hành cập nhật hình ảnh đại diện cho bộ trang phục Headhunter Caitlyn (Caitlyn Thợ Săn) trong máy chủ thử nghiệm PBE vào chiều ngày 14/08/2014.

Bên cạnh đó, Riot Games còn đổi tên bộ trang phục mới của Yasuo từ Cyber Ops Yasuo thành PROJECT: Yasuo. Cùng với việc đổi tên trang phục, Riot Games đã tiến hành bổ sung hiệu ứng hình ảnh của khiên tạo ra từ nội tại Đạo Của Lãng Khách và bổ sung hình ảnh cho Bão Thép (Q) khi có đủ điểm cộng dồn Tụ Bão.

Headhunter Caitlyn


LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 5
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 7
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 8
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 10
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 11
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 12
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 13
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 14
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 15
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 16
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 17

PROJECT: Yasuo


LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 18
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 19
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 20
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 21
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 22
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 23
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 14/08/2014 24

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: