LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07

Vào chiều ngày 17/07/2014 (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương), Riot Games đã đưa một bản cập nhật mới vào máy chủ thử nghiệm PBE để chuẩn bị cho phiên bản 4.13 sắp ra mắt. Bên cạnh hai trang phục mới Debonair Ezeal (Ezreal Thanh Lịch) và Debonair Vi (Vi Thanh Lịch), Riot Games còn tiến hành điều chỉnh lại hình ảnh của hai trang phục Sona Tiên Nữ (Muse Sona) và Sona Đêm An Lành (Silent Night Sona). Ngoài ra, Riot Games còn tiến hành cập nhật lại 33 ảnh đại diện (splash art) trang phục và điều chỉnh lại chỉ số của Varus, Vel’Koz, Zigg và Búa Bạch Kim.

Điều chỉnh chỉ số tướng và trang bị:

Varus: Thời gian hồi chiêu của Sợi Xích Tội Lỗi (R) giảm xuống 110/90/70 từ 120/105/90.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 2

Vel’Koz: Sát thương của Tia Phân Hủy Sự Sống (R) tăng lên 350/475/600 (+150% sức mạnh phép thuật) từ 300/450/600 (+150% sức mạnh phép thuật).

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 4

Ziggs: Thời gian hồi chiêu của Siêu Bom Địa Ngục (R) tăng lên 120 giây ở mọi cấp độ thay vì 120/105/90 giây như phiên bản 4.12.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 5
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 7

Búa Bạch Kim: Kích hoạt từ Búa Bạch Kim sẽ làm giảm tốc độ di chuyển của mục tiêu và sát thương chuẩn của mục tiêu trong thời gian 2 giây thay vì 2,5 giây như phiên bản 4.12.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 8

Cập nhật lại hình ảnh của Sona Tiên Nữ và Sona Đêm An Lành:

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 10
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 11
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 12
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 13
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 14
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 15
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 16

Cập nhật lại ảnh đại diện trang phục:

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 17
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 18
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 19
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 20
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 21
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 22
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 23
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 24
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 25
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 26
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 27
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 28
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 29
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 30
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 31
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 32
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 33
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 34
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 35
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 36
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 37
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 38
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 39
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 40
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 41
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 42
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 43
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 44
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 45
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 46
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 47
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 48
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 17/07 49

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: