LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE bốn bộ trang phục mới là Snow Day Malzahar (Malzahar Ngày Tuyết Rơi), Poro Rider Sejuani (Sejuani Cưỡi Poro), Blood Moon Thresh (Thresh Huyết Nguyệt) và Blood Moon Elise (Elise Huyết Nguyệt). Các trang phục này được Riot Games đưa vào máy chủ thử nghiệm trong ngày 19/11/2014 (theo giờ Thái Bình Dương).

Ngoài bốn trang phục kể trên, Riot Games còn hé lộ một trang phục mới của Orianna mang tên Winter Wonder Orianna (Orianna Mùa Đông Kỳ Diệu). Nếu không có gì thay đổi thì Winter Wonder Orianna sẽ được đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE trong ngày 20/11/2014 (theo giờ Thái Bình Dương).

Snow Day Malzahar (Malzahar Ngày Tuyết Rơi)

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 5
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 7
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 8
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 10

Poro Rider Sejuani (Sejuani Cưỡi Poro)

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 11
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 12
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 13
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 14
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 15
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 16
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 17
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 18
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 19
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 20
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 21
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 22

Blood Moon Thresh (Thresh Huyết Nguyệt)

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 23
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 24
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 25
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 26
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 27
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 28
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 29
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 30

Blood Moon Elise (Elise Huyết Nguyệt)

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 31
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 32
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 33
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 34
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 35
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 36
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 37
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 38
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 39
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 40
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 41
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 42
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 43
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 44
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 45
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 19/11/2014 46

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: