LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa trình làng một bản cập nhật mới cho máy chủ thử nghiệm PBE vào sáng ngày 22/07/2014 (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương). Trong bản cập nhật lần này, Riot Games tiến hành điều chỉnh lại tóc và các hiệu ứng kĩ năng của Sona với trang phục Sona Giả Lập (Arcade Sona). Đồng thời, bản cập nhật lần này cũng hủy bỏ thay đổi liên quan đến Twitch trong bản cập nhật ra mắt vào ngày 21/07/2014.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 5
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 7
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 8
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 22/07/2014 10

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: