LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, một bản cập nhật mới vừa được Riot Games đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE vào sáng ngày 23/07/2014 (theo giờ chuẩn Thái Bình Dương). Trong bản cập nhật lần này, Riot Games tiến hành điều chỉnh lại hình ảnh của trang phục Vi Thanh Lịch và Ezreal Thanh Lịch. Bên cạnh đó, đại cầm nữ Sona được cập nhật biểu tượng kĩ năng mới. Tất nhiên, Riot Games cũng tiến hành điều chỉnh chỉ số kĩ năng tướng để chuẩn bị cho phiên bản 4.13.

Điều chỉnh chỉ số kĩ năng của tướng:

Elise: Hủy bỏ các thay đổi liên quan đến tầm đánh của Elise và tầm đánh của Kén Nhện (Q) được cập nhật vào ngày 21/07/2014. Tầm đánh của Elise trở lại 550 từ 500 và tầm đánh của Kén Nhện (Q) trở lại 625 từ 500.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 1

Lee Sin: Lượng máu phục hồi mỗi giây tăng lên 1.65 từ 1.25 (Lượng máu phục hồi mỗi 5 giây tăng lên 8.25 từ 6.25).

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 2

Sona: Máu cơ bản giảm xuống 353 từ 380. Máu tăng theo mỗi cấp tăng lên 77 từ 70. Khiên tạo ra từ Giai ĐIệu Khích Lệ (W) giảm xuống 35/55/75/95/115 từ 40/60/80/100/120.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 3

Cập nhật lại hình ảnh của Ezreal Thanh Lịch:

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 5
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 6
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 7
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 8

Cập nhật lại hình ảnh của Vi Thanh Lịch:

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 10
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 11
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 12
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 13

Cập nhật lại biểu tượng kĩ năng của Sona:

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 14

Cập nhật lại minimap cho Summoner’s Rift mới:

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 23/07/2014 15

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: