LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE một bản cập nhật nhỏ trong ngày 30/09/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Hai nội dung chính của bản cập nhật ngày 30/09/2014 là cập nhật hình nền và ảnh đại diện cho Lee Sin và điều chỉnh lại trang phục Shyvana Quán Quân (điều chỉnh động tác lúc sử dụng Biến Về và màu sắc của Shyvana ở dạng rồng). Ngoài ra, kĩ năng Quả Cầu Băng (Q) của Anivia đã được điều chỉnh lại hiệu ứng hình ảnh (thêm vòng tròn hiệu ứng xung quanh quả cầu băng).

Hình nền và ảnh đại diện Lee Sin

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 1
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 2
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 3
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 4
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 5
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 6

Trang phục Shyvana Quán Quân

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 7
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 8
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 9
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 10
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 11
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 12
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 13
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 14
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 15
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 16
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 17
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 18
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 19
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 20
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 21

Thay đổi hiệu ứng kĩ năng Quả Cầu Băng

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 22
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 23
LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 24

Cân bằng tướng

Hủy bỏ các thay đổi liên quan đến Azir mới được thay đổi trong các bản cập nhật trước đó.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 25

Máu theo cấp của Sion tăng lên 70 từ 60.

LMHT: Các thay đổi trong PBE ngày 30/09/2014 26

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: