LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE

Theo các thông tin mà GameLandVN mới cập nhật, Riot Games vừa đưa vào máy chủ thử nghiệm PBE một số nội dung mới trong chiều nay (tính theo giờ Việt Nam). Trong bản cập nhật lần này, Riot Games cập nhật hình ảnh đại diện và các biểu tượng mới cho Caitlyn, cập nhật lại hình ảnh của trang phục Headhunter Caitlyn và cập nhật hình ảnh đại diện cho trang phục Soulstealer Vladimir (Vladimir Đoạt Hồn). Ngoài ra, Riot Games cũng tiến hành điều chỉnh một số thông tin liên quan đến Nidalee, Skarner, Huyết Kiếm và Kiếm Ma Youmuu.

Hình ảnh đại diện và các biểu tượng mới của Caitlyn:

LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 1
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 2
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 3
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 4
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 5
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 6

Hình ảnh đại diện của trang phục Soulstealer Vladimir:

LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 7
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 8
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 9
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 10
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 11

Cập nhật lại hình ảnh của trang phục Headhunter Caitlyn:

LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 12
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 13
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 14
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 15
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 16
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 17
LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 18

Thay đổi cân bằng game chuẩn bị cho phiên bản 4.11:

Nidalee: Năng lượng tiêu hao của Sức Mạnh Hoang Dã (E) tăng lên 60/75/90/105/120 từ 50/65/80/95/110.

LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 19

Skarner: Sát thương của Nhát Chém Tinh Thể (Q) giảm xuống 18/28/38/48/58 từ 20/32/44/56/68. Tốc độ di chuyển do Nhát Chém Tinh Thể (Q) mang lại giảm xuống 2/3/4/5/6% từ 3/4/5/6/7%.

LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 20

Huyết Kiếm: Hủy bỏ các thay đổi cập nhật trong ngày 26/06/2014.

LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 21

Kiếm Ma Youmuu: Hủy bỏ các thay đổi cập nhật trong ngày 26/06/2014.

LMHT: Caitlyn đón nhận splash art mới trong PBE 22

Tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: