LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết

Theo các thông tin mới cập nhật, Riot Games vừa tiến hành cân bằng lại màu sắc của trang phục Soraka Thần Chết (Reaper Soraka) trong máy chủ thử nghiệm PBE. Các thay đổi này được tiến hành vào sáng ngày 29/10/2014 (theo giờ Thái Bình Dương). Nếu không có gì thay đổi thì trang phục Soraka Thần Chết sẽ được ra mắt trong phiên bản 4.19 để chào đón Lễ Hội Ma Ám 2014.

LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 1
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 2
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 3
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 4
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 5
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 6
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 7
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 8
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 9
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 10
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 11
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 12
LMHT: Cân bằng lại màu sắc của Soraka Thần Chết 13

Hình ảnh tổng hợp từ surrenderat20.net

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: