LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới

Đêm ngày 09/06/2014 vừa qua, Riot Games đã tiến hành stream giới thiệu bản đồ Summoner’s Rift mới trên Twitch bằng tiếng Tây Ban Nha. Summoner’s Rift phiên bản mới trong có vẻ như đã hoàn thiện và ấn tượng hơn phiên bản hiện tại rất nhiều. Tuy nhiên, Riot Games chắc chắn sẽ còn tinh chỉnh lại rất nhiều trước khi đưa Summoner’s Rift mới lên các máy chủ chính thức.

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 1

Trụ đường trên của đội xanh

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 2

Nhà chính và trụ bảo vệ nhà chính của đội xanh

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 3

Nhà lính ở đường giữa của đội xanh

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 4

Bùa đỏ

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 5

Bùa xanh

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 6

Người đá

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 7

Bãi ma

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 8

Gomp sẽ thay thế cho ma xó trong Summoner’s Rift mới

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 9
LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 10

Các kĩ năng của rồng

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 11
LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 12

Baron “làm màu” trước khi xuất hiện

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 13

Baron phiên bản mới

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 14

Tuyệt chiêu “nhổ nước bọt” của trùm cuối Baron

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 15
LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 16
LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 17

Baron sau khi bị hạ gục

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 18
LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 19

Lính siêu cấp phiên bản mới

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 20

Giao tranh gần trụ ba đường giữa của đội xanh

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 21

Sông

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 22

Nhà chính và trụ bảo vệ nhà chính của đội đỏ

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 23

Hai trụ bảo vệ nhà chính đã bị phá hủy

LMHT: Cận cảnh bản đồ Summoner’s Rift mới 24

Hiệu ứng mới khi nhà chính bị phá hủy

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: