LMHT: Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa

Bên cạnh 6 trang phục mới, những nội dung thử nghiệm đầu tiên của phiên bản 7.1 trong máy chủ thử nghiệm PBE của Liên Minh Huyền Thoại còn có sự xuất hiện của gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa. Jinx Pháo Hoa hiện có bảy màu, gồm: Pearl, Obsidian, Aquamarine, Rose Quartz, Citrine, Amethyst và Emerald.

Giá bán dự kiến của Jinx Pháo Hoa trên các máy chủ do Riot Games quản lí sẽ là 290 RP cho mỗi màu. Dự kiến, gói đa sắc Jinx Pháo Hoa sẽ được trình làng chung với nhóm trang phục Loạn Thế Anh Hùng mới của Vi, Garen và Azir.

Pearl

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 28

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 27

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 26

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 25

Obsidian

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 24

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 23

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 22

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 21

Aquamarine

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 20

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 19

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 18

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 17

Rose Quartz

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 16

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 15

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 14

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 13

Citrine

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 12

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 11

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 10

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 09

Amethyst

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 08

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 07

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 06

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 05

Emerald

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 04

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 03

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 02

Cận cảnh gói đa sắc mới Jinx Pháo Hoa - Ảnh 01

TIN TỨC MỚI CẬP NHẬT: